Regulamin

Informacje ogólne

 1. Sklep działający pod adresem www.misjarodzinka.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w zamówieniu warunków i kosztów dostawy.
 2. Każda osoba składająca zamówienie przez Internet w Sklepie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nich zasad i postanowień.
 3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Klientem, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
 4. Właścicielem Sklepu internetowego jest firma:

Projekt MR Magdalena Wąsik
ul. Kłapczyka 36, 44-240 Żory
NIP: 6511134650

Oferta

 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN.
 2. Oferowane towary są fabrycznie nowe (szyte/robione na zamówienie).
 3. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana przy towarze w chwili składania zamówienia.
 4. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.  Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów. Właściciel sklepu może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy.
 5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.
 6. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie (zdjęcia, teksty, materiały graficzne) stanowią własność firmy Misja Rodzinka. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela strony jest zabronione.

Zamówienia

 1. Warunkiem dokonania zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia. Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu systemu rejestracji i mechanizmów zawartych na stronach Sklepu.
 2. Zamówienia na produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia. Klient może anulować całe zamówienie, wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub na wydłużenie czasu realizacji.
 3. Czas realizacji zamówienia: 5 dni roboczych od zaakceptowania płatności. W przypadku większych zamówień czas realizacji może ulec zmianie o czym Klient zostanie poinformowany.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do:

 1. Odmowy realizacji zamówienia, które zawierać będzie niekompletne dane, w szczególności takie, które są niezbędne do potwierdzenia i prawidłowej realizacji zamówienia;
 2. Odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości.

Zmiany w zamówieniu Klient może wprowadzić wyłącznie przed jego potwierdzeniem.

Płatność

 1. Po dokonaniu zakupów, prosimy o wpłatę na rachunek bankowy: 60 1050 1676 1000 0092 2187 1255
 2. Wpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Jeżeli w tym czasie nie zostanie dokonana wplata zamówienie zostanie anulowane.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu. Rachunek bankowy Sklepu podany jest podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
 4. Nie realizujemy płatności gotówką, nie wysyłamy również towaru za pobraniem.

Wysyłka

 1. Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej – list polecony priorytetowy lub paczka priorytetowa.
 2. Koszty dostawy ponosi kupujący – 7 zł, 10 zł lub 15 zł (w zależności od tego jak duża jest paczka)– przesyłka wysyłana Pocztą Polską (na terenie Polski);
 3. Sklep w ramach promocji, może wysłać towar na własny koszt.
 4. Odbiór osobisty jest możliwy na terenie miasta Żory, po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sklepem.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wysyłanie przesyłek, które zostały zwrócone z powodu nieobecności adresata, zmiany miejsca zamieszkania lub nieodebrania przesyłki z poczty w wyznaczonym terminie.

Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Sklep gwarantuje prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki pod warunkiem, że towar nie był używany, ani nie został zniszczony lub uszkodzony. Ważne: Metki, zawieszki i inne oznaczenia towaru nie mogą być w żaden sposób naruszone.
 2. Klient ma obowiązek mailowego kontaktu ze Sprzedającym w celu uzgodnienia zwrotu/wymiany. Towar należy odesłać na adres podany w korespondencji mailowej dot. zwrotu.
 3. Zwrotu wpłaty dokonamy w terminie ok. 5 dni od daty otrzymania zwrotu, na wskazane konto bankowe. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. W przypadku wymiany towaru, nieużywany towar, należy odesłać na swój koszt na adres Sklepu z dopiskiem „Wymiana”. Na wymianę towaru Klient ma 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Przesyłka z wymienionym towarem jest wysyłana do Klienta na koszt Sklepu.
 5. Reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualna niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane do Sklepu na adres mailowy misjarodzinka@gmail.com
 6. Przed odebraniem przesyłki, w obecności doręczyciela, Klient jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.
 7. Pokwitowanie odbioru uszkodzonej lub naruszonej przesyłki zwalnia Sklep z odpowiedzialności za jej stan i wpływ na zawartość.
 8. W przypadku, gdy wady zostaną wykryte w późniejszym terminie, towar powinien zostać odesłany na adres Sklepu z dopiskiem „Reklamacja”.
 9. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 10. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci Klientowi cenę towaru brutto lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sklep.

Ochrona danych osobowych

 1. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach niezwiązanych z realizacją zamówienia.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 2).
 2. Opinie i pytania dotyczące prezentacji produktów i realizacji zamówień można kierować na adres poczty elektronicznej: misjarodzinka@gmail.com